บริษัท กลอรี่ เอ็ม จำกัด รับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ดังนี้

  • พนักงานฝ่ายการตลาด 4 ตำแหน่ง
  • พนักงานฝ่ายขาย 4 ตำแหน่ง
  • พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
ชื่อสัตย์ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ชอบความท้าทาย ปรับตัวเร็วไปกับการแข่งขันและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

สนใจสมัครงานติดต่อฝ่ายบุคคล
Tel: 085-555-1616